Jarní semináře o bolesti 2017
"BOLESTI ZAD"

Plzeň - 11. dubna 2017
Praha - 6. června 2017
k navigaci

Registrace účastníků

Žádáme účastníky, aby se zaregistrovali k účasti prostřednictvím on-line přihlášky k účasti a zároveň zaslali organizačnímu sekretariátu potvrzení se jménem o úhradě poplatku 300 Kč / za jeden seminář poštou, faxem (na č. 224 942 550) nebo jako přílohu e-mailu.

Registrační poplatek zahrnuje:

  • vstup na program semináře
  • vstup na výstavu firem
  • tištěné materiály
  • certifikát o účasti (lékaři, sestry, lékárníci)
  • občerstvení

Úhrada registračního poplatku:

Registrační poplatek 300 Kč / za jeden seminář uhraďte laskavě bankovním převodem na účet Congress Business Travel, s.r.o. – č.ú. 1942073339/0800. Jako variabilní symbol uvádějte vždy:

  • 112 – Plzeň
  • 113 – Praha

U každé platby musí být uvedeno jméno osoby, za kterou je platba provedena.

Storno registrace:

Zruší-li účastník písemně svou účast 10 dnů před akcí, vrátí sekretariát uhrazenou částku minus 20% za administrativní výdaje. Po tomto datu bohužel není možné poplatek vrátit, sekretariát zašle veškeré tištěné materiály na adresu účastníka.


Jarní semináře o bolesti 2017
BOLESTI ZAD

Hlavní partneři

stada teva.png

Vystavovatelé

berlin-chemie.png glenmark.png mylan.png nordic-pharma.png pfizer.png