Jarní semináře o bolesti 2016
"VISCERÁLNÍ BOLEST"

Plzeň, 6. dubna 2016
Praha, 12. května 2016
Ústí nad Labem,14. června 2016
k navigaci

Úvodní stránka

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na již 6. cyklus Jarních seminářů o bolesti 2016. Po pěti předchozích seminářích, které jsme pořádali na téma bolest (Opioidy v léčbě bolesti, Neuropatická bolest, Bolest ve stáří, Onkologická bolest, Chronická bolest a léčba opioidy) jsme letos zvolili téma Viscerální bolest. Semináře budou probíhat ve třech univerzitních městech a to v Plzni, Praze a Ústí nad Labem v dubnu, květnu a červnu 2016, vždy v odpoledních hodinách.

Zveme všechny zájemce především z řad algeziologů, anesteziologů, geriatrů, onkologů, neurologů, psychiatrů, chirurgických i interních oborů a zejména praktických lékařů, ale i sester.

Doufáme, že Vás naše přednášky zaujmou a přinesou Vám nové poznatky důležité pro medicínskou praxi.

ÚČAST NA KAŽDÉM ZE SEMINÁŘŮ BUDE HODNOCENA KREDITNÍMI BODY PRO LÉKAŘE A SESTRY.

Těšíme se na shledání s Vámi na Jarních seminářích o bolesti 2016.

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK Praha
předseda České lékařské akademie
mezinárodní a vědecký sekretář SSLB ČLS JEP


MUDr. Ivan Vrba, PhD.
vedoucí pracoviště pro léčbu bolesti
Nemocnice Na Homolce Praha
pokladník SSLB ČLS JEP

Doc. MUDr. Jiří Kozák, PhD.
primář Centra pro léčbu a výzkum bolestivých stavů
2. LF UK a FN Motol, Praha
předseda Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP


Jarní semináře o bolesti 2016
VISCERÁLNÍ BOLEST

Hlavní partneři

indivior.png zentiva.png

Další zúčastněné firmy:

stada stada stada takeda teva.png